Apa Tumindak Sing Ora Oleh Kebanjur

Author:

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya apa tumindak sing ora oleh kebanjur, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai apa tumindak sing ora oleh kebanjur. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

artikan aksara jawa diatas pliis bantu kakak brainlycoid

apa tumindak sing ora oleh kebanjur menurut lagu sekar gambuhyang

Pertanyaan: apa tumindak sing ora oleh kebanjur menurut lagu sekar gambuh

yang jawab ku follow-!!​

Jawaban:

  • Tindakan apa yang tidak boleh di ambil nanti

tumindak sing ora ngendelake nilai budaya yaiku​

Pertanyaan: tumindak sing ora ngendelake nilai budaya yaiku​

Jawaban:

menjelekkan,

Penjelasan:

maaf kalau salah

Apa tumindak sing ora oleh kebanjur

Pertanyaan: Apa tumindak sing ora oleh kebanjur

Apa tumindak sing ora oleh kebanjur kuwi nyolong duwit’e kancane

Opo tumindak sing ora oleh kebanjur, tlg yg tau kasih

Pertanyaan: Opo tumindak sing ora oleh kebanjur, tlg yg tau kasih jawabannya.​

Jawaban:

Aja nganti kebanjur polah sing ora jujur.

Tumindak apa bae sing ora kenang ditiru​

Pertanyaan: Tumindak apa bae sing ora kenang ditiru

Jawaban:

– ngapusi

-nyontek ulangan

-gojeg nalika upacara

Penjelasan:

TERIMAKASIH

Apa tumindak sing ora oleh kebanjur ? sebutna 3 wae!penjelasan=ini

Pertanyaan: Apa tumindak sing ora oleh kebanjur ? sebutna 3 wae!

penjelasan=

ini di kumpulin nanti siang ​

Wangsulan

>> Tumindak sing ora oleh kebanjur yaiku :

  1. Kabeh tumindak sing ora jujur.
  2. Tumindak ala sing bisa gawe cilaka wong liya.
  3. Tumindak sing gawe kapitunan (kerugian) kanggo liyane.
  4. Tumindak sing kurang ngati-ati/sembrana.

Penjelasan

Aja nganti kebanjur

Barang polahing kang nora jujur

Yen kebanjur sayekti kojur tan becik

Becik ngupayaa iku

Pituturing kang sayektos

  • Tegese :

Aja nganti kebacut,

Kabeh tumindak sing ora jujur,

Yen kebacut mesthi cilaka ora becik,

Becik nggoleka kuwi,

Pitutur sing sejati.

  • Tembang ing dhuwur kalebu tembang gambuh.

>> Paugeran Gambuh :

  1. Guru Gatra : 5 gatra
  2. Guru Wilangan : 7, 10, 12, 8, 8
  3. Guru Lagu : u, u, i, u, o

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 7

Materi : Piwulang 6 – Macapat

Kata Kunci : Tumindak sing ora oleh kebanjur

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 7.13.6

—————————–

Semoga membantu.

tumindak apa Bae sing ora kena di tiru​

Pertanyaan: tumindak apa Bae sing ora kena di tiru​

Jawaban:

(berdasarkan teks tembang gambuh diatas)

•nakal lan kemaki

•adu adu

•goroh

•gawe kanca serik lan lara ati

Penjelasan:

semoga membantu, CMIIW

Apa tumindak sing ora oleh kebanjur ? sebutna 3 wae!​

Pertanyaan: Apa tumindak sing ora oleh kebanjur ? sebutna 3 wae!

Jawaban:

semar gareng petruk

Penjelasan:

semoga membantu:)

Pratelan sing bener gegayutan pethikanWulangreh pupuh gambuhkasebut yaiku …….a. Aja

Pertanyaan: Pratelan sing bener gegayutan pethikan
Wulangreh pupuh gambuh
kasebut yaiku …….
a. Aja padha kebablasen anggone
tumindak sing ora ala
b. Yen ora tumindak ala bisa dadi
tumindak ora jujur
c. Aja padha kebanjur tumindak becik
yen arep entuk pitutur
d. Yen kebanjur tumindak ora jujur
bakal cilaka dadine
jawab ya kak​

Jawaban:

A.Aja padha kebablasan anggone tumindak sing ora ala

Penjelasan:

maaf jika salah semoga membantu semangat ya belajarnya

tumindak apa sing ora oleh​

Pertanyaan: tumindak apa sing ora oleh​

Jawaban:

nyolong duwit’e kancane

Penjelasan:

hehehe