Gawe Luwangan Ngurugi Luwangan Tegese

Author:

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya gawe luwangan ngurugi luwangan tegese, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai gawe luwangan ngurugi luwangan tegese. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

Unen unen.. ( gawe luwangan nggo ngurugi luwangan.. golek utangan

Pertanyaan: Unen unen.. ( gawe luwangan nggo ngurugi luwangan.. golek utangan kanggo nyaur utang sing ndisek ) tegese….​

contoh unen-unen (kalimatnya)=

  • pak Darji iku senengane pas nyaur utang mesti gawe luwangan nggo nutupi luwangan.

Gawé luwangan nggo ngurugiluwangan.Golèk utangan kanggo nyaúrutang sing dhisik.tegese​

Pertanyaan: Gawé luwangan nggo ngurugi
luwangan.
Golèk utangan kanggo nyaúr
utang sing dhisik.
tegese​

Jawaban:

pergi keluar rumah nyari utangan buat bayar utang dlu

Penjelasan:

sorry klo salah

Gawe luwangan nggo ngurugi luwangan.golek utangan kanggo nyaur utang sing

Pertanyaan: Gawe luwangan nggo ngurugi luwangan.golek utangan kanggo nyaur utang sing dhisik tegese​

Jawaban:

gak jelas saya nggah ngerti

Penjelasan:

maaf ya kak

gaww luwangan nggo ngurungi luwangan tegese​

Pertanyaan: gaww luwangan nggo ngurungi luwangan tegese​

Penjelasan:

apa yah maksudnya

mohon di perjelad

3Giri lusi janma tankena ing nginaGawe luwangan nggo ngurugi luwangan​

Pertanyaan:

3
Giri lusi janma tankena ing ngina
Gawe luwangan nggo ngurugi luwangan​

Jawaban:

Giri Lusi, Janma tan Kena Ingina

Tegese senajan mlarat (katone mlarat) nanging manungsa kaya ngono ora kena diina (disepelekake, dianggep asor).

Penjelasan:

Giri Lusi, Janma tan Kena Ingina

Artinya walaupun miskin (ternyata miskin) tetapi manusia seperti itu tidak boleh dihina (hina, dianggap rendah hati).

gawê luwungan nggo ngurugi luwangan tegese​

Pertanyaan: gawê luwungan nggo ngurugi luwangan tegese​

Jawaban:

“Buat lubang untuk memperkecil lubang “

Penjelasan:

semoga membantu:)

gawe luwangan, ngurugi luwangan tegese

Pertanyaan: gawe luwangan, ngurugi luwangan tegese

Jawaban:

tegese= golek utangan mung perlu kanggo nyaur utang.

gawe luwangan nggo ngurugi luwangan​

Pertanyaan: gawe luwangan nggo ngurugi luwangan​

Jawaban:

Terjemahan Bahasa Indonesia :

Membuat Danau Mengeringkan Sungai

Smoga Bermanfaat

#TeamDidabloa

10. Gawe nesune wong liyo, paribasane…a. Gawe luwangan, ngurugi luwanganb.

Pertanyaan: 10. Gawe nesune wong liyo, paribasane…
a. Gawe luwangan, ngurugi luwangan
b. Cincing-cincing mekso klebus
c. Nguthik-nguthik macan dhedhe
d. Kebo bule mati setra​

Gawe nesune wong liyo, paribasane…

a. Gawe luwangan, ngurugi luwangan

b. Cincing-cincing mekso klebus

c. Nguthik-nguthik macan dhedhe ●

d. Kebo bule mati setra

Pembahasan

Tembung Paribasan yaiku unen-unen sing tegese wantah Dudu pepindhan.

> tuladha ;

  • adigang, Adigung, Adiguna tegese ngandhelake kekuwatane, keluhurane lan kepinterane.
  • ana gula ana semut tegese panggonanan sing akeh rejekine mesthi akeh sing nekani.

⏺️

a. Gawe luwangan, ngurugi luwangan.

➡️ tegese golek utangan kanggo nyaur utang sing dhisik.

b. Cincing-cincing mekso klebus.

➡️ tegese karepe ngirid malah entek akeh.

c. Nguthik-nguthik macan dhedhe.

➡️ tegese njarag wong kang wis lilih nepsune.

d. Kebo bule mati setra.

➡️ tegese wong pinter ning ora ana sing merlokake.

Detail Jawaban

  • Mapel : Bahasa Daerah
  • Kelas : 6
  • Materi : Tembung Paribasan
  • Kode : 13

Gawe luwanga nggo ngurugi luwangan (tegese)

Pertanyaan: Gawe luwanga nggo ngurugi luwangan (tegese)

Jawaban:

belajar lebih giat

Penjelasan:

maaf kalau salah