Gawea Teks Iklan Siji Wae Sing Isine Nuduhake Sekolahmu

Author:

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya gawea teks iklan siji wae sing isine nuduhake sekolahmu, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai gawea teks iklan siji wae sing isine nuduhake sekolahmu. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

tolong kk kalo bisa  bantu brainlycoid

gaweya teks iklan seng isine nuduhake sekolahmu!

Pertanyaan: gaweya teks iklan seng isine nuduhake sekolahmu!

sekolah aku enak tenan..bangune nyaman tenan di anggone..sekolahku uripku

Sekolah ku fasilitase lengkap… Dibukak pendaftaran murid anyar… Ora bakal kuciwa mlebu sekolahku… Cepet daftar ning sekolah maju mundur jaya

gawea tuladha siji wae teks prsuasi​

Pertanyaan: gawea tuladha siji wae teks prsuasi​

Jawaban:

Menentukan topik, menentukan tujuan, membuat kerangka teks, mengumpulkan bahan.

Terima kasih

gawea ukara siji wae sing migunakake tembung panyandara ​

Pertanyaan: gawea ukara siji wae sing migunakake tembung panyandara ​

Rambute ngembang bakung

B. Wangsulanana kanthi patitis! 1. Gawea teks iklan siji wae

Pertanyaan: B. Wangsulanana kanthi patitis!
1. Gawea teks iklan siji wae sing isine nuduhake sekolahmu!
2. Apa wae ancase nulis iklan?
3. Terangna nganggo basamu dhewe bab ancase iklan mau kanthi rinci!
4. Terangna struktur teks iklan!
5. Kepriye basa sing dienggo ing teks iklan sing becik? Terangna!

Jangan kacang pleasee​

Jawaban:

itu buat iklan tentang sekolah kak, contoh nya “”Sekolah ku fasilitase lengkap… Dibukak pendaftaran murid anyar… Ora bakal kuciwa mlebu sekolahku… Cepet daftar ning sekolah maju mundur jaya””

gawe teks iklan sing isine nuduhake supaya adoh saka COVID

Pertanyaan: gawe teks iklan sing isine nuduhake supaya adoh saka COVID 19​

Jawaban:

neng omah wae ojo.mudik

1. Gawea teks iklan siji wae sing isine nuduhake sekolahmul​

Pertanyaan: 1. Gawea teks iklan siji wae sing isine nuduhake sekolahmul

Jawaban:

sekolah aku enak tenan..bangune nyaman tenan di anggone..sekolahku uripku

gawea ukara sing nggunakake tembung andhahan mawa seselan! (siji siji

Pertanyaan: gawea ukara sing nggunakake tembung andhahan mawa seselan! (siji siji wae)

kelip + r =krelip
tindak + -um =tumindak

gawea parikan siji wae sing becik

Pertanyaan: gawea parikan siji wae sing becik

Coba yang ini bener pasti…!!!!

manuk emprit mencok godhong tebu..
dadi murid sing sregep sinau

gawea teks iklan 1 wae sing nuduh ake sekolahan

Pertanyaan: gawea teks iklan 1 wae sing nuduh ake sekolahan

ayo konco podo sekolah neng kene

gawea teks iklan siji wae sing isine nuduhake sekolah mu​

Pertanyaan: gawea teks iklan siji wae sing isine nuduhake sekolah mu​

Jawaban:

sekolah aku enak tenan..bangune nyaman tenan di anggone..sekolahku uripku

Penjelasan:

Spek ilmu luwih penting tinimbang tumpukan harta karun