Lamun Kurang Ing Pangarah Tegese

Author:

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya lamun kurang ing pangarah tegese, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai lamun kurang ing pangarah tegese. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

pangarap part ft miah youtube

3. Lamun kurang ing pangarah,Pethilan tembang ing dhuwur tegese ….a.

Pertanyaan: 3. Lamun kurang ing pangarah,
Pethilan tembang ing dhuwur tegese ….
a. saumpama wong mlaku
b. dalan bebaya kang diliwati
c. yen kurang ngati-ati

d. bisa kena pepalang
4. Tibaning swara ing pungkasaning gatra
diarani ….
a. guru gatra c. guru wilangan
b. guru lagu d. guru swara​

Jawaban:

3. C

4. D

MAAF KALO SALAH

Jawaban:

no3. a no4. d.guru swara.. semoga membantu jawabannya

KinanthiUpamane wong lumakuMarga gawat den liwatiLamun kurang ing pangarahSayekti karendhet

Pertanyaan: Kinanthi
Upamane wong lumaku
Marga gawat den liwati
Lamun kurang ing pangarah
Sayekti karendhet ing ri
Apese kesandhung padhas
Babak bundhas anemah
Critakno tembang ing duwur​

Jawaban

➡️ Tembang ing dhuwur nyritakake menawa yen mlaku kui kudu ngati-ati, aja lewat dalan sing mbebayani. Kudu didhelok dhisik supaya ora keganggu eri lan kesandhung watu. Amarga yen kena bakale krasa babak bundhas.

Penjelasan

  • Gancaran

Pasemon kasebut yaiku wong sing mlaku,

ing dalan sing mbebayani.

Yen ora dietung,

bisa keganggu kena eri.

Yen ora peduli bisa kesandhung ing watu,

saengga babak bundhas krasane.

—————————–

Semoga membantu.

Upamane wong lumaku marga gawat den liwati lamun kurang ing

Pertanyaan: Upamane wong lumaku
marga gawat den liwati
lamun kurang ing pangarah sayekti kandheret ing ri
apese kasandhung padhas
babak bundhas anemahi.
Tembang kasebut ngandhut baliswara yaiku ing ukara…

Jawaban:

ini mau diterjemahkan atau bagaimana kak ?

Upamane wong lumaku marga gawat den liwati lamun kurang ing

Pertanyaan: Upamane wong lumaku marga gawat den liwati lamun kurang ing pangarah sayekti karendhet ing ri apese kasandhung padhas babak bundhas anemahi wos surasa tembang kinanthi ing ndhuwur yaiku

Jawaban:

maksud bhs indo dulu lah baru aku mengerti

Penjelasan:

kasih jadi indo

marga gawat den liwatilamun kurang ing pangarah sayekti kandheret ing

Pertanyaan: marga gawat den liwati
lamun kurang ing pangarah sayekti kandheret ing ri
apese kasandhung padhas
babak bundhas anemahi.

Tembang kasebut ngandhut baliswara yaiku ing ukara…​

maaf ku ambil poinnyaaaaa mianhae

3. Lamun kurang ing pangarah,Pathilan tembang ing dhuwur tegesee saumpama

Pertanyaan: 3. Lamun kurang ing pangarah,
Pathilan tembang ing dhuwur tegese
e saumpama wong mlaku
b. dalan bebaya kang diliwat
0 yen kurang ngati-ati
HOTS
d bisa kena pepalang​

Jawaban:

maksudnya apaan cuy

itu bahasa apaan

Upamane wong lumakumarga gawat den liwatilamun kurang ing pangarahSayekti kerendhet

Pertanyaan: Upamane wong lumaku
marga gawat den liwati
lamun kurang ing pangarah
Sayekti kerendhet ing ri
apese kesandhubg padhas
bapak bundhas anemahi,
critakno tembang ing duwur nganggo tembungmu Dewe.
Tolong di bantu​

Jawaban:

seandainya kita berjalan

penuh rintangan yang kita lewati

dan kita hilang arah

kita bisa tertusuk duri

bahkan bisa tersandung batu

akhirnya luka sekujur tubuh

ceritakan kisah di atas dengan bahasamu sendiri

Penjelasan:

maaf kalau kurang pas

Upamane wong lumaku,Marga gawat den liwati,Lamun kurang ing pangarah,Sayekti karendhet

Pertanyaan: Upamane wong lumaku,
Marga gawat den liwati,
Lamun kurang ing pangarah,
Sayekti karendhet ing ri,
Apese kasandhung padhas,
Babak bundhas anemahi.

Piwulang luhur saka tembang kasebut yaiku….​

Jawaban:

kinanthi

Penjelasan:

Upamane wong lumaku, marga gawat den liwati, lamun kurang ing

Pertanyaan: Upamane wong lumaku, marga gawat den liwati, lamun kurang ing pangarah, sayekti karendet ing ri, apese kasandhung padhas, babak bundhas anemahi ..
analisis en tembang ING nduwur banjur tulisan struktur e

Jawaban:

gak ngerti Mon maap lahir batin

Golekana tegese tembang ing ngisor, banjur gawea gancaran tembang ing

Pertanyaan: Golekana tegese tembang ing ngisor, banjur gawea gancaran tembang ing ngisor iki!

tembang 1 tegese

umpamane wong lumaku

marga gawat den liwati

lamun kurang ing pangarah

sayekti karendhet ing ri

apese kasandhung padhas

babak bundhas anemahi

gancaran :

…………………….

Nganggo basa Jawa, yen kleru, nuwun sewu sis

Penjelasan:

Nyuwun pangapunten menawi lepat