Nulisa Bagean Pambuka Teks Laporan Kegiatan Kanthi Tema Pariwisata

Author:

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya nulisa bagean pambuka teks laporan kegiatan kanthi tema pariwisata, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai nulisa bagean pambuka teks laporan kegiatan kanthi tema pariwisata. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

kojak dalang budhalan pambuka campursari balisa youtube

4.Gawea cengkorongan panulise laporan kegiatan lelandhesan pengalaman anggonmu karya wisata

Pertanyaan: 4.Gawea cengkorongan panulise laporan kegiatan lelandhesan pengalaman anggonmu karya wisata bebarengan kanca-kancamu!5.Nulisa bagean pambuka teks laporan kanthi tema pariwisata!#tolong sekarang ya bsk di kumpulkan pr ​

Berdasarkan soal di atas, jawaban dari soal nomor 4 tentang membuat kerangka karangan dalam melakukan karya wisata dengan teman-teman dalam Bahasa Jawa adalah sebagai berikut:

  • Kumpul bebareng kanca-kancamu, bentuk kelompokmu.
  • Lanjuten bareng kelompokmu kembangno kerangka teks kegiatan laporan dadi teks laporan kegiatan sing jelas lan lengkap.
  • Teks laporan kegiatan karya wisata neng Ragil Kuning ditulis maneh nganggo bahasamu bebarengan kanca-kancamu.
  • Mari iku garapan teks langsung ditulis agawe struktur kalimat sing jelas lan lengkap.
  • Paringno garapanmu marang Bapak/Ibu gurumu numpuk tugas kelompok.

Berdasarkan soal di atas, jawaban dari soal nomor 5 tentang bagian pembuka teks laporan tema pariwisata dalam Bahasa Jawa adalah sebagai berikut:

Pembuka

Aku dadi perwakilan kelompok 2 kelas 9 B arep macakake pelaporan kegiatan pariwisata nek Ragil Kuning. Kegiatan iki dilakoni pas dina Sabtu awan sampek sore. Ragil Kuning iki wis digawe area wisata ing desa Kepung. Saka wisata anyar iki, ana dampak positif kanggo warga sekitar amarga iso mundakake pertumbuhan ekonomi warga sekitar. Panggonane wisata iki asri lan banyune seger adem banget, iso digawe renang karo kanca-kanca.

Penjelasan:

Cengkorongan merupakan istilah dalam Bahasa Jawa yang artinya apabila diartikan ke dalam Bahasa Indonesia adalah rencana/kerangka karangan. Dalam soal di atas, pada soal no. 4 menjelaskan tentang rencana karangan berwisata di suatu sumber air yang dinamakan Ragil Kuning. Pembuka teks artinya dalam Bahasa Indonesia adalah bagian pembukaan teks yang menuju ke soal no. 5 maka pertanyaan terjawab dengan menuliskan isi bagian pembukaan teks yang berisi tentang kegiatan wisata.

Pelajari lebih lanjut

Materi tentang apa yang dimaksud cengkorongan https://brainly.co.id/tugas/1519933

Materi tentang arti tegese cengkorongan https://brainly.co.id/tugas/19617028

Detail jawaban

Kelas : 9

Mapel : Bahasa Daerah

Bab : –

Kode : –

#AyoBelajar

pambuka teks pidhato kanthi tema “Kebersihan Lingkungan” !dalam bahasa jawa

Pertanyaan: pambuka teks pidhato kanthi tema “Kebersihan Lingkungan” !
dalam bahasa jawa
tolong ya kakak!

“Assalamualaikum warahmatullahi Wabarokatuh.. Dumateng Poro Masyarakat Ing Lingkungan Iki Mugi Gusti Pangeran Kita Ingkang Agung Paringi Rahmat Ing Kito Sedoyo Mari Kito Ngaresiki Lingkungan Kito Kangge Kang Njogo Karesikan Lingkungan Kito”

coba nulisa geguritan kanthi tema "lingkungan hidup"

Pertanyaan: coba nulisa geguritan kanthi tema “lingkungan hidup”

bumiku kabentang indahe bumiku tan katon ijo royo-royo para kewan pada manut mring ndarane ana ing sawah anggarap siti nanging, saiki ora koyo mbiyen nanging, saiki bumiku wis rusak koyo-koyo wis ora ana ijo-ijoan meneh karono ulahe manungsa leno marang wektu lan nglirwakake kewajiban marang gusti, sing akaryo jagad

Nulisa geguritan kanthi tema Endahe Negriku​

Pertanyaan: Nulisa geguritan kanthi tema Endahe Negriku

Jawaban:

Endahe Alam

Yen mandheng alam iki ..

Pikiran susah dadi endah

Anggugah semangat urip kangge jiwa iki

Ati pun dadi sumringah lan bungah

Yen ndeleng uwit ijo royo-royo

Awujud ciptaan sing kuasa

Lan kesucian sinar surya

Kanggo padhange dunya iki

Puji syukur matur nang Gusti Allah

Marang kaendahan isine ing bumi

Sing kudu dijaga lestariane

Tanpa ngilangake kaendahane

nulis bagean pambuka teks laporan kegiatan tema pariwisata

Pertanyaan: nulis bagean pambuka teks laporan kegiatan tema pariwisata

LAPORAN PERJALANAN WISATA KE DAGO PAKAR

Daftar Isi
Kata Pengantar ……………………………………………………………………………. 1 Daftar Isi………………………………….…………………………………………………. 2
BAB I. Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah……………………………………………………………….. 3 B. Tujuan Laporan perjalanan…………………………………………………………….3 C. Manfaat Laporan Perjalanan ………………………………………………………….3
BAB II. Pelaksanaan Kegiatan A. Waktu…………………………………………………………………………………….4 B. Obyek…………………………………………………………………………………….4 C. Biaya……………………………………………………………………………………..4 D. Perjalanan dan Hasil Kegiatan……………………………………………………….4 v Gua Jepang…………………………………………………………………………6 v Gua Belanda………………………………………………………………………..8 v Curug Omas…………………………………………………………………………11
BAB III. Penutup 3.1 Kesimpulan…………………………………………………………………………….13 3.2 Saran……………………………………………………………………………………13

nulisa rumusan tujuwan ing teks laporan kegiatan loro bae​

Pertanyaan: nulisa rumusan tujuwan ing teks laporan kegiatan loro bae​

Jawaban:

Tujuan dari pembuatan teks laporan percobaan adalah untuk memberikan informasi tentang proses percobaan yang dilakukan, termasuk hasil dari penelitian tersebut. Nah, agar kamu dapat membedakan teks laporan percobaan dengan teks lainnya, kamu dapat memahami ciri-ciri dari teks laporan percobaan.

Penjelasan:

JANGAN LUPA LIKE DAN KOMEN

JADIKAN JAWABAN TERBAIK

MAAF KALO SALAH

Tulisen bagean panutup wae, ing laporan kegiatan kanthi tema "

Pertanyaan: Tulisen bagean panutup wae, ing laporan kegiatan kanthi tema ” pariwisata menyang candi tikus mojokerto”

Jawaban:

mula akeh laporan saka aku babagan pariwisata candhi tikus Mojokerto, yen ana tembung kanthi sengaja utawa ora, aku njaluk ngapura.

Nulisa teks pidhato kanthi tema bebas (cekak wae)​

Pertanyaan: Nulisa teks pidhato kanthi tema bebas (cekak wae)​

Jawaban:

maksute koe kok wong pelo

50. Nggawea teks pambuka pidhato kanthi tema Manfaate Sarapan Isuk!Tolong

Pertanyaan: 50. Nggawea teks pambuka pidhato kanthi tema Manfaate Sarapan Isuk!

Tolong yaa…
(•√•)​

Jawaban:

Assalamualailum WR WB.

Kepala sekolah, guru, staf, para tamu undhangan saha para sepuh, wali siswa lan kanca-kanca ingkang kula tresnani. Langkung rumiyin, sumangga kita muji syukur kita wonten ngarsanipun Allah SWT awit kathah sih-rahmatipun, kita saged makempal lan seneng kaya saiki. Shalawat saha salam, sumangga kita aturaken dumateng gusti kita nabi Muhammad SAW ingkang sampun nglairake kita wiwit jaman peteng tumuju jaman terang kaya iki.

Penjelasan:

Maaf kalau salah..

#BelajarBersamaSpadoonKing

Gawea 5 rumusan tujuan laporan kegiatan kanthi tema pariwisata!​

Pertanyaan: Gawea 5 rumusan tujuan laporan kegiatan kanthi tema pariwisata!​

Jawaban:

LAPORAN PERJALANAN WISATA KE DAGO PAKAR

Daftar Isi

Kata Pengantar ……………………………………………………………………………. 1 Daftar Isi………………………………….…………………………………………………. 2

BAB I. Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah……………………………………………………………….. 3 B. Tujuan Laporan perjalanan…………………………………………………………….3 C. Manfaat Laporan Perjalanan ………………………………………………………….3

BAB II. Pelaksanaan Kegiatan A. Waktu…………………………………………………………………………………….4 B. Obyek…………………………………………………………………………………….4 C. Biaya……………………………………………………………………………………..4 D. Perjalanan dan Hasil Kegiatan……………………………………………………….4 v Gua Jepang…………………………………………………………………………6 v Gua Belanda………………………………………………………………………..8 v Curug Omas…………………………………………………………………………11

BAB III. Penutup 3.1 Kesimpulan…………………………………………………………………………….13 3.2 Saran……………………………………………………………………………………13

Penjelasan:

” jadikan jawaban terbaik/ tercerdas”