Tirta Sah Saking Sasana Candrane Mangsa

Author:

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya tirta sah saking sasana candrane mangsa, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai tirta sah saking sasana candrane mangsa. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

lowongan kerja pt sah saka sasana sandubaya mataram lombok ntb nesianet

goleko tulada candrane mangsa

Pertanyaan: goleko tulada candrane mangsa

1. Rambute ngandhan ngandhan
2. Alise nanggal sapisan
3. Drijine mucuk eri
4. Swarane ngombak banyu
5. Lakune kaya macan luwe

Tirta sah saking Sasana iku Dumadi ing Wulan Oppo

Pertanyaan: Tirta sah saking Sasana iku Dumadi ing Wulan Oppo

dumadi saka wulan september

Opo ae candrane mangsa iku??

Pertanyaan: Opo ae candrane mangsa iku??

mangsa sura =candrane= sotya murca saking embanan
mangsa karo= bantala rengka
mongso katelu= suta manut ing bapa
mongso kapat= waspa kumembeng jroning kalbu
mongso kalima= pancuran mas sumaw ur ing jagat
mongso kanem= rasa mulya kasucian
mongso kapitu=wisa kentir ing maruta
mongso kawolu= anjrah jroning kayun
mongso kasanga= wedharing wacana mulya
mongso kasadasa= gedhong mineb jroning kalbu
mongso dhesta= sotya sinraw edi
mongso sada= tirta sah saking sasana.

kalo, salah maaf ya .. . .

suta manut ing bapa. candrane mangsa

Pertanyaan: suta manut ing bapa. candrane mangsa

suta mengikuti ke bapa. candranya mangsa

Tirta sah saking sasana candrane mangsa… A. Mangsa kaloro, akeh

Pertanyaan: Tirta sah saking sasana candrane mangsa…
A. Mangsa kaloro, akeh lemah padha mlethek utawa nela
B. Mangsa kaenem, akeh woh-wohan kang enak mirasa
C. mangsa kasanga, akeh garengpung muni, gangsir ngenthir, njangkrik ngerik
D. Mangsa karolas, ora ana wong kringeten jalaran ing mangsa iki mangsa bedhidhing, hawane adhem banget

jawabannya D. Mangsa karolas, ora ana wong kringeten jalaran ing mangsa iki mangsa bedhiding, hawane adhem banget

Penjelasan:
A. Mangsa karo : Bantala rengka
B. Mangsa Kaenem : Rasa Mulya kasucian
C. Mangsa Kasanga : Wedharing wacana mulya

bantala rengka candrane mangsa​

Pertanyaan: bantala rengka candrane mangsa​

Jawaban:

tanah badai masa depan

1. Tembung panyandra kanggo mangsa kasangan yaiku…. A. Tirta sah

Pertanyaan: 1. Tembung panyandra kanggo mangsa kasangan yaiku….
A. Tirta sah saking sasana
B. Sotya sinara wedi
C. Wedharing wacana mulya
D. Wisa kentar ing maruta
E. Suta manut bapa

2. Pangombyong dasanamane…
A. Kanca
B. Sedulur
C. Bala
D. Rombongan
E. Tamu

1.A.tirta sah saking sasana
2.D.rombongan

Sebutkan semua candrane mangsa

Pertanyaan: Sebutkan semua candrane mangsa

Jawaban:

– mangsa sura =candrane= sotya murca saking embanan

– mangsa karo= bantala rengka

– mongso katelu= suta manut ing bapa

– mongso kapat= waspa kumembeng jroning kalbu

– mongso kalima= pancuran mas sumaw ur ing jagat

– mongso kanem= rasa mulya kasucian

– mongso kapitu=wisa kentir ing maruta

– mongso kawolu= anjrah jroning kayun

– mongso kasanga= wedharing wacana mulya

– mongso kasadasa= gedhong mineb jroning kalbu

– mongso dhesta= sotya sinraw edi

– mongso sada= tirta sah saking sasana

candrane mangsa kasanga yaiku….​

Pertanyaan: candrane mangsa kasanga yaiku….​

Jawaban:

Candrane : Sotya murca saking embanan. Sotya =mutyara, murca = ilang. Pindhane mutyara coplok saka embane. Akeh godhong padha rontok, wit-witan padha ngarang. Awal mangsa ketiga.

Umure : 41 dina. 22 Juni – 1 Agustus

maaf kalau salah

1)Candrane mangsa kasanga yaiku a. wedharing wacana mulya b. tirta

Pertanyaan: 1)Candrane mangsa kasanga yaiku
a. wedharing wacana mulya
b. tirta sah saking sasana
c. wisa kentir ing maruta

2)Suta manut ing bapa iku candrane mangsa ….
a. kaloro b. katelu c. kepapat​

Jawaban:

mangsa sura =candrane= sotya murca saking embanan

mangsa karo= bantala rengka

mongso katelu= suta manut ing bapa

mongso kapat= waspa kumembeng jroning kalbu

mongso kalima= pancuran mas sumaw ur ing jagat

mongso kanem= rasa mulya kasucian

mongso kapitu=wisa kentir ing maruta

mongso kawolu= anjrah jroning kayun

mongso kasanga= wedharing wacana mulya

mongso kasadasa= gedhong mineb jroning kalbu

mongso dhesta= sotya sinraw edi

mongso sada= tirta sah saking sasana.

kalo, salah maaf ya .. . .