Tuladha Pariwara Kang Nawakake Layanan Jasa Yaiku

Author:

Jika kamu sedang mencari jawaban atas pertanya tuladha pariwara kang nawakake layanan jasa yaiku, kamu berada di halaman yang tepat. Kami punya sekitar 10 tanya jawab mengenai tuladha pariwara kang nawakake layanan jasa yaiku. Silakan baca lebih lanjut di bawah.

iklan bni raih penghargaan pariwara jasa keuangan terbaik

tuladha pariwara sing isine nawakake obat watuk

Pertanyaan: tuladha pariwara sing isine nawakake obat watuk

Contoh iklan yang mencakup menawarkan obat batuk

Pariwara bisa mangerteni produk tartamtu, wujud pelayanan jasa apa dene

Pertanyaan: Pariwara bisa mangerteni produk tartamtu, wujud pelayanan jasa apa dene kabutuhan yaiku pariwara duweni fungsi…

Wangsulan

Pariwara bisa mangerteni produk tartamtu, wujud pelayanan jasa apa dene kabutuhan yaiku pariwara duweni fungsi ….

➡️ Fungsi ekonomi

Penjelasan

{Pariwara}

→ Pariwara yaiku sarana komunikasi kanggo pangajak/promosi.

Pariwara yaiku sawijining kagiyatan menehi informasi bab barang lan jasa sing migunakake media massa.

Perangan kang nuduhake pariwara lesan kang becik :

 1. Isine bener lan bisa dibuktekake.
 2. Isi ora kena ngrugekake prodhuk liya.
 3. Ukarane ringkes lan duwe daya kawigaten.
 4. Sipate ajakan utawa imbauan.
 5. Ana partisipan kang nglumantarake pariwara.

Basa ing sajroning pariwara :

 1. Kudu prasaja
 2. Lugas
 3. Cekak aos utawa ora kedawan
 4. Gampang dingerteni
 5. Narik kawigaten

Fungsi pariwara :

 1. Fungsi pemasaran → kanggo nyukupi pepenginane masarakat babagan barang utawa jasa sarta gagasan kang diperlokake.
 2. Fungsi komunikasi → isine crita utawa warta ngenani salah sawijining prodhuk saengga kudu bisa nyukupi sarat-sarat pawarta.
 3. Fungsi pendhidhikan → perangane fungsi komunikasi, ngandhut panjlentrehan kang ngutamakake pendhidhikan.
 4. Fungsi ekonomi → nyebabake masarakat bisa mangerteni bab prodhuk-prodhuk tartamtu, wujud pelayanan jasa apa dene kabutuhan, sarta tambah wawasan idhe-idhe kanggo ngantukake keuntungan finansial.
 5. Fungsi sosial → kanggo nggerakake perubahan standar urip kang ditemtokake dening kabutuhan manungsa.

» DETAIL JAWABAN «

Mapel : Bahasa Jawa

Kelas : 11

Materi : Pariwara

Kata Kunci : Fungsi Pariwara

Kode Soal : 13

Kode Kategorisasi : 11.13

—————————–

Semoga membantu.

tuladhane pariwara kang nawakake panganan Secepatnya tolong

Pertanyaan: tuladhane pariwara kang nawakake panganan
Secepatnya tolong

Sampean ngeleh tapi pngn diet?

Bapkia pathuk solusine

Selain marai wareg bakpia iki ora marai lemu.Cocok kanggo sng pengen diet. Rasane uenak tenan, regane murah, asli seko jawa tengah 100%

Beri aku❤

Follow aku

iklan utawa Pariwara Kang Dadi ancase yaikua)nawakake jasab)nawakake barang C)suka

Pertanyaan: iklan utawa Pariwara Kang Dadi ancase yaiku

a)nawakake jasa

b)nawakake barang

C)suka keterangan

D)suka pangajak​

Jawaban:

B) nawake barang

Penjelasan:

maaf kalok salah ya pliss

Jawaban:

iklan utawa Pariwara Kang Dadi ancase yaiku

B=Nawakake Barang

Penjelasan:

Jadikan Terbaik

Maaf Kalo ASB

Sedang Mengetik…..

tuladha pariwara kang isine nawakake obat watuk

Pertanyaan: tuladha pariwara kang isine nawakake obat watuk

panjenengan watuk. cobi ngunjuk wood herbal. wood herbal saking godhong ivy, godhong meniran ditambahi madu saged ngilang aken watuk berdahak. dipun unjuk kaping tigo sedinten. mugi-mugi waras

Tuladha teks pariwara radhio kang isine nawakake jasa cukur rambut

Pertanyaan: Tuladha teks pariwara radhio kang isine nawakake jasa cukur rambut

Contoh teks yang mencakup iklan radio menawarkan layanan potong rambut:
*coba sekarang dengan memotong rambut akan mendapat pulsa sebesar Rp20.000,00
* Coba saiki dening nglereni rambute bakal njaluk pulsa of Rp15.000,00
maaf kalau salah say mohon maaf sebesar besarnya

contoh teks pariwara kang isine nawakake obat watuk?

Pertanyaan: contoh teks pariwara kang isine nawakake obat watuk?

komik obh , di gawe saka bhan alami mboten enten bahan sing berbahaya
cocok kanggo kabeh umur

1.Nawakake lulur iku klebu Pariwara…. 2. Pariwara Kang larang nelpon

Pertanyaan: 1.Nawakake lulur iku klebu Pariwara….

2. Pariwara Kang larang nelpon naliko

Numpak Pit montor iku klebu.

Pariwara…

3. Tuladhane pariwara politik yaiku….

Pilihan

a .Ngadi salira

b .Layanan masyarakat

c .Kampanye

Jawaban:

1. Pariwara kosmetik

2. Pariwara niaga

3. Kampanye

1.Nawakake lulur iku klebu Pariwara…. 2. Pariwara Kang larang nelpon

Pertanyaan: 1.Nawakake lulur iku klebu Pariwara….

2. Pariwara Kang larang nelpon naliko

Numpak Pit montor iku klebu.

Pariwara…

3. Tuladhane pariwara politik yaiku….

Pilihan

a .Ngadi salira

b .Layanan masyarakat

c .Kampanye

Jawaban:

1. Pariwara kosmetik

2. Pariwara niaga

3. Kampanye

Tuladha teks pariwara radhio kang isine nawakake jasa cukur rambut

Pertanyaan: Tuladha teks pariwara radhio kang isine nawakake jasa cukur rambut

Contoh teks yang mencakup iklan radio menawarkan layanan potong rambut:
*coba sekarang dengan memotong rambut akan mendapat pulsa sebesar Rp50.000,00
* Coba saiki dening nglereni rambute bakal njaluk pulsa of Rp50.000,00

maaf klw salah!!!:-):-):-)